0241 611 353 contact@cttc.ro
Select Page

Creare si Dezvoltare de activitati neagricole in mediul rural – Fonduri europene nerambursabile de pana la 200.000 euro

Investitii Eligibile

TIPURI DE INVESTIŢII ŞI CHELTUIELI ELIGIBILE:

 • construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
 • achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi
 • investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci
 • cheltuieli de consultanţă şi pentru managementul proiectului

Criterii de Eligibilitate Solicitant

Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta sub‐masura sunt:

 • Micro‐intreprinderi si intreprinderi neagricole mici existente si nou‐infiintate (start‐ups) din spatiul rural;
 • Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati neagricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in micro‐intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.

Categorii de solicitanti eligibili:

 • Persoana fizica autorizata PFA
 • Intreprindere individuala II
 • Intreprindere familiala IF
 • Societate in nume colectiv – SNC
 • Societate in comandita simpla – SCS
 • Societate pe actiuni – SA
 • Societate in comandita pe actiuni – SCA
 • Societate cu raspundere limitata – SRL
 • Societate comerciala cu capital privat
 • Societate agricola
 • Societate cooperativa agricola de gradul 1 si societati cooperative mestesugaresti si de consum de gradul 1, care au prevazute in actul constitutiv ca obiectiv infiintarea de activitati neagricole
 • Cooperativa agricola de grad 1 de exploatare si gestionare a terenurilor agricole si a efectivelor de animale
 • Medicul veterinar cu drept de libera practica, care este organizat si functioneaza in cadrul unui cabinet medical veterinar individual
 • Medicul uman cu drept de libera practica care este organizat si functioneaza in cadrul unui cabinet medical individual

Valoarea Finantarii Nerambursabile

In cadrul acestui program se pot obtine maxim 200.000 de euro, cu o finantare nerambursabila de 70%*.

* Pentru activitati de productie, sanatate sau agroturism procentul de finantare nerambursabil este de 90%.

cONTACT

Prin trimiterea datelor din formularul de contact va dati acordul pentru utilizarea acestora in scopul contactarii cu privire la situatia mentionata.

Bd. Mamaia, Nr. 186
0241 611 353
contact@cttc.ro