0241 611 353 contact@cttc.ro
Select Page

Infiintare de activitati neagricole in zone rurale – Fonduri europene de pana la 70.000 euro

Investitii Eligibile

Solicitantii eligibili sunt reprezentanti de PARTENERIATELE constituite in baza unui ACORD DE COOPERARE din cel putin un partener din categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau un grup de producatori/o cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol/pomicol, in functie de submasura:

 • Fermieri (persoane fizice si / sau entitati cu forma de organizare juridica);
 • Microintreprinderi si intreprinderi mici;
 • Organizatii neguvernamentale;
 • Consilii locale;
 • Unitati scolare (inclusiv universitatile de profil), unitatile sanitare, de agrement si de alimentatie publica.

Conditii:

 1. Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 2. Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioada de functionare cel putin egala cu perioada pentru care se acorda finantarea;
 3. Pentru proiectele legate de lanturile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lantul scurt de aprovizionare;
 4. Pentru proiectele legate de pietele locale, solicitantul va prezinta un concept de marketing adaptat la piata locala care sa cuprinda, daca este cazul, si o descriere a activitatilor de promovare propuse.
 5. Proiectul de cooperare propus va fi nou si nu va fi in curs de defasurare sau finalizat;
 6. Daca este cazul, solicitantul va respecta definitiile cu privire la lanturile scurte de aprovizionare si pietele locale stabilite conform legislatiei.
 7. Partenerii care sunt fermieri isi desfasoara activitatile agricole intr-una din unitatile administrativ – teritoriale din Anexa STP (subprogramul tematic pomicol) aferenta Cadrului National de Implementare STP si activeaza in sectorul pomicol (exceptand culturile in sere si solarii).
 8. Partenerii care sunt GP /Cooperative isi desfasoara activitatile agricole intr-una din unitatile administrativ – teritoriale din Anexa aferenta Cadrului National de Implementare a STP si activeaza in sectorul pomicol (exceptand culturile in sere si solarii).

Criterii de Eligibilitate Solicitant

Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura sunt:

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu statut minim de PFA);
 • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin;

Micro-intreprinderile si intreprinderile mici, atat cele existente cat si cele nou infiintate (start-ups) trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural (atat sediul social, cat si punctul / punctele de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural).

Categorii de solicitanti eligibili:

 • Persoana fizica autorizata PFA
 • Intreprindere individuala II
 • Intreprindere familiala IF
 • Societate in nume colectiv – SNC
 • Societate in comandita simpla – SCS
 • Societate pe actiuni – SA
 • Societate in comandita pe actiuni – SCA
 • Societate cu raspundere limitata – SRL
 • Societate comerciala cu capital privat
 • Societate agricola
 • Societate cooperativa agricola de gradul 1 si societati cooperative mestesugaresti si de consum, care au prevazute in actul constitutiv ca obiectiv infiintarea de activitati neagricole;
 • Cooperativa agricola de grad 1.

Valoarea Finantarii Nerambursabile

Sprijinul public nerambursabil este de:

 • 50.000 de euro/proiect, cu exceptia activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro / proiect, in baza unui plan de afaceri.

Nu exista sume intermediare.

cONTACT

Prin trimiterea datelor din formularul de contact va dati acordul pentru utilizarea acestora in scopul contactarii cu privire la situatia mentionata.

Bd. Mamaia, Nr. 186
0241 611 353
contact@cttc.ro