0241 611 353 contact@cttc.ro
Select Page

Investitii in exploatatii pomicole

Cheltuieli Eligibile ale Programului

 • Reconversia plantatiilor existente, costurile pentru defrisare, materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina, inghet, canicula, ploaie si insecte, echipamente de irigatii la nivelul exploatatiilor, containere generator pompe irigat, sere, solarii, tunele joase, macrotunele;
 • Infiintarea de plantatii pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina, inghet, canicula, ploaie si insecte containere, generator pompe irigat, sere, solarii, tunele joase, macrotunele etc.infiintarea si modernizarea pepinierelor pentru producerea de material de inmultire si material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, plase antigrindina, containere generator pompe irigat, sere, solarii, tunele joase, macrotunele;
 • Infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea sistemelor de depozitare, conditionare, si ambalare si a unitatilor de procesare la nivelul exploatatiei, inclusiv unitati de procesare mobile, laboratoare de analiza pentru testarea produselor aferente activitatii proprii, containere frigorifice refrigerare, containere frigorifice congelare cu camera preracire, grup containere conditionare, spatii de depozitare (fertilizanti, pesticide, ambalaje, inventar marunt);
 • Pentru respectarea conditiilor de igiena, de protectie a muncii, sanitar-veterinare si a fluxului tehnologic, sunt eligibile spatiile destinate personalului de productie: vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul sefului de ferma, spatiu pentru pregatirea si servirea mesei, toalete ecologice;.
 • Sisteme audio/ video de supraveghere, monitorizare si control a plantatiei si a fluxurilor tehnologice din exploatatia pomicola, sisteme de iluminat perimetral al plantatiei pomicole si/ sau al zonelor unde se desfasoara procesele tehnologice ale exploatatiei pomicole, statie meteo aferenta plantatiei pomicole, cabine paza;
 • Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de masini/ utilaje si echipamente noi, inclusiv echipamente de irigatii la nivelul exploatatiilor, remorci agricole/ tehnologice, in limita valorii de piata a bunului respectiv;
 • Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, in scopul comercializarii produselor in cadrul lanturilor scurte.
Specia
A. Pomi fructiferi    
Mar Par Gutui
Prun Cires Visin
Cais Piersic Nectarin
Nuc Migdal Alun
Castan    
B. Arbuşti fructiferi    
Coacaz negru Coacaz roşu Coacaz alb
Agris Zmeur de gradina Afin de cultura
Mur de gradina,

 

Mur cu ghimpi sau fara

Maces Soc negru
Trandafir pentru petale Lonicera caerulea L Corn
Scorusul negru (aronia) Catina Goji
C. Capsun    
D.  Dud    

Criterii de Eligibilitate Solicitant

Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele:

 • Sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile/ operatiunile eligibile prevazute prin submasura:
  • Investitii in infiintarea si modernizarea fermelor pomicole, inclusiv in infiintarea si reconversia plantatiilor pomicole si modernizarea parcului de masini si utilaje agricole;
  • Investitii in infiintarea si modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv in cresterea suprafetelor ocupate de material saditor;
  • Infiintarea si modernizarea unitatilor de procesare la nivelul fermelor si investitii in vederea comercializarii (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundara a proiectului;
  • Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in cadrul fermei, ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;
  • Investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica si/sau termica, prin utilizarea biomasei (din deseuri/ produse secundare rezultate din activitatea agricola si/sau forestiera, atat din ferma proprie cat si din afara fermei), ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;
  • Infiintarea si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari;
  • Investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul tinerilor fermieri; sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 24 luni de la momentul instalarii;
  • Investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei.
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice.
 • Investitia trebuie realizata doar in unitatile teritorial administrative prezente in Anexa din Cadrul National de Implementare, aferenta STP (Anexa 7 a Ghidului solicitantului pentru submasura 4.1a) si trebuie sa respecte zonarea speciilor din anexa mentionata anterior, exceptand culturile in sere si solarii, plantatiile de goji si dud si pepinierele.
 • In cazul infiintarii si/sau reconversiei solicitantul trebuie sa utilizeze doar material fructifer din categoria biologica certificat sau dintr-o categorie superioara.
 • In cazul pepinierelor, solicitantul se angajeaza ca materialul rezultat va fi material fructifer sau de inmultire din categoria biologica certificat sau dintr-o categorie superioara.
 • Exploatatia trebuie sa respecte dimensiunile economice viabile, astfel:
  • In cazul investitiilor care presupun reconversie si/sau infiintare plantatii pomicole sau producerea de material de inmultire si/sau material de plantare fructifer, dimensiunea economica a exploatatiei agricole trebuie sa fie de minimum 4.000 euro SO*;
  • In cazul investitiilor simple (care nu presupun reconversie si/sau infiintare plantatii pomicole sau producerea de material de inmultire si/sau material de plantare fructifer), dimensiunea minima a suprafetelor pomicole, inclusiv pepiniere pomicole, detinute in proprietate sau folosinta de o exploatatie agricola trebuie sa fie de minimum 4.000 euro SO;
 • Suprafata infiintata/ replantata prevazuta prin proiect trebuie sa fie echivalenta cu minimum 3.000 euro SO pentru toate speciile si sistemele de cultura, inclusiv pepiniere.
 • Contributia in natura este eligibila doar daca sunt respectate conditiile prezente in articolul 69 (1) al Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
 • In toate cazurile in care proiectul de investitii prevede si investitii in sisteme/ echipamente de irigatii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar daca sunt respectate conditiile mentionate in sectiunea „Alte aspecte relevante pentru intelegerea masurii”.
  • Pentru imbunatatirea/ modernizarea unei Instalatii de irigare existente, daca corpul de apa subterana sau de suprafata este satisfacator respectiv, in stare buna, conform avizului autoritatii competente, investitia propusa este evaluata ex-ante ca oferind potentiale economii de apa cu valoare minima de 5% in conformitate cu parametrii tehnici ai instalatiei existente; Pentru investitii care duc la o crestere a suprafetelor irigate, investitia este eligibila daca:
   • analiza de mediu, realizata sau aprobata de autoritatea competenta arata ca nu va exista nici un impact negativ semnificativ asupra mediului de pe urma investitiei. Aceasta analiza se poate referi atat la exploatatii individuale cat si la un grup de exploatatii;
   • corpul de apa subterana sau de suprafata este satisfacator respectiv, in stare buna, conform avizului autoritatii competente
  • In cazul procesarii la nivelul fermei atat materia prima procesata cat si rezultatul procesarii trebuie sa fie incluse in Anexa I la TFUE. In cazul comercializarii, vor fi sprijinite doar produse incluse in Anexa I la TFUE.
  • Investitiile in procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar impreuna cu investitiile in modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea productiei agricole primare), ca si componenta secundara, in scopul adaugarii de plus valoare la nivel de ferma;
  • Investitiile in infiintarea si/ sau modernizarea instalatiilor pentru irigatii si in producerea energiei din surse regenerabile in cadrul fermei sunt eligibile cu conditia ca acestea sa reprezinte o componenta secundara (<50% din valoarea eligibila a proiectului) intr-un proiect ce are ca scop modernizarea/ dezvoltarea fermei (dezvoltarea productiei agricole primare).
  • Investitiile in instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica, prin utilizarea biomasei, trebuie sa respecte prevederile art. 13 lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 807/ 2014 si prin demonstrarea utilizarii unui procent minim de energie termica de 10%.
  • Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.
  • Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie agricola se vor realiza in termen de maxim 24 de luni de la data instalarii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Valoarea Finantarii Nerambursabile

Prin submasura 4.1a se acorda fonduri nerambursabile in proportie de 50% pana la maximum 90%, astfel:

 1. FERME MICI, MEDII si obtinere de material de INMULTIRE si material de PLANTARE fructifer

Ferme mici 4.000-11.999 SO

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

– 100.000 € pentru achizitii simple;

– 300.000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.)

– 450.000 € pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie**, procesare, comercializare)

Ferme medii 12.000- 250.000 SO

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

– 200.000 € pentru investitiile care presupun achizitii simple;

– 600.000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.)

– 900.000 € pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie**, procesare, comercializare)

Obtinere material de inmultire si material de plantare fructifer

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

– 1.050.000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare).

 1. FERME MARI > 250.000 SO

Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

– 250.000 € pentru investitiile care presupun achizitii simple;

– 750.000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie);

– 1.050.000 € pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie**, procesare, comercializare).

 1. FORME ASOCIATIVE

Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

– 350.000 € pentru investitiile care presupun achizitii simple;

– 750.000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie);

– 1.050.000 € pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie**, procesare, comercializare).

– 1.050.000 € pentru obtinere material de inmultire si material de plantare fructifer;

cONTACT

Prin trimiterea datelor din formularul de contact va dati acordul pentru utilizarea acestora in scopul contactarii cu privire la situatia mentionata.

Bd. Mamaia, Nr. 186
0241 611 353
contact@cttc.ro