0241 611 353 contact@cttc.ro
Select Page

Investitii in exploatatii agricole

Cheltuieli Eligibile ale Programului

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/ sau necorporale precum:

 • Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei;
 • Construirea, amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare si alte cheltuieli de marketing in cadrul unui lant alimentar integrat;
 • Achizitionarea, inclusiv prin leasing de masini/ utilaje si echipamente noi, in limita valorii de piata a bunului respectiv;
 • Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specilizate in scopul comercializarii produselor agricole in cadrul unui lant alimentar integrat;
 • Cheltuieli generate de infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa si alte culturi perene;
 • In cazul solicitantilor neplatitori de TVA sunt cheltuieli eligibile valorile TVA;
 • Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare in cazul tinerilor fermieri;
 • Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

Valoarea Finantarii Nerambursabile

In cazul fermelor vegetale avand dimensiunea economica pana la 500.000 SO si a fermelor zootehnice avand dimensiunea economica pana la 1.000.000 SO:

 • Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

a. in cazul proiectelor care prevad achizitii simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;

b. in cazul proiectelor care prevad constructii – montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal si maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) indiferent de marimea exploatatiei si sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;

c. in cazul proiectelor care prevad crearea de lanturi alimentare integrate la nivelul exploatatiei agricole – maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici care nu propun investitii in spatii protejate.

II. In cazul fermelor vegetale avand dimensiunea economica peste 500.000 SO si a fermelor zootehnice avand dimensiunea economica peste 1.000.000 SO:

 • Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% si nu va depasi:

a. in cazul proiectelor care prevad achizitii simple – maximum 500.000 euro;

b. in cazul proiectelor care prevad constructii- montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic;

c. in cazul proiectelor care prevad crearea de lanturi alimentare integrate la nivel de exploatatie agricola – maximum 2.000.000 euro;

Criterii de Eligibilitate Solicitant

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de minim 8.000 SO;
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei;
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice;
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului;
 • Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie agricola se vor realiza in termen de maxim 24 de luni de la data instalarii.
 • Investitiile necesare adaptarii la noi cerinte impuse fermierilor de legislatia europeana se vor realiza in termen de 12 luni de la data la care aceste cerinte au devenit obligatorii pentru exploatatia agricola.
 • Investitiile in instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica, prin utilizarea biomasei prin demonstrarea utilizarii unui procent minim de energie termica de 10%;
 • Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;

cONTACT

Prin trimiterea datelor din formularul de contact va dati acordul pentru utilizarea acestora in scopul contactarii cu privire la situatia mentionata.

Bd. Mamaia, Nr. 186
0241 611 353
contact@cttc.ro