0241 611 353 contact@cttc.ro
Select Page

Program destinat Microintreprinderilor din mediul urban – Finantare de pana la 200.000 euro

 

Cheltuieli Eligibile ale Programului

Tipuri de investitii eligibile:

 • Active corporale
  • Lucrari de construire / extindere / modernizare a spatiilor de productie / prestare de servicii, inclusiv a utilitatilor generale aferente
  • Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe
  • Achizitionarea de instalatii / echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile / alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului
 • Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare
 • Investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) in care sunt implementate diferite functionalitati specifice comertului electronic: publicarea cataloagelor de articole, preturi si stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plata electronica.

Criterii de Eligibilitate Solicitant

 • Solicitantul este societate comerciala sau societate cooperativa care se incadreaza in categoria microintreprinderilor
 • Domeniul de activitate in care se realizeaza investitia se regaseste in lista codurilor CAEN eligibile, iar la momentul depunerii cererii de finantare, solicitantul are deja domeniul de activitate vizat de investitie autorzat la sediul identificat ca loc de implementare a proiectului.
 • Solicitantul a desfasurat activitate fara intrerupere pe o perioada corespunzatoare a cel putin unui an fiscal integral si a inregistrat profit din exploatare in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare (data de infiintare a intreprinderii trebuie sa fie cel tarziu 01 ianuarie 2015)
 • Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1 in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare, SAU solicitantul are cel putin un angajat cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, la data depunerii cererii de finantare
 • Solicitantul si reprezentantul sau legal nu se incadreaza in situatiile de excludere
 • Locul de implementare a proiectului:
  • Este situat in mediul urban, in regiunea de dezvoltare eligibila in care a fost depusa cererea de finantare
  • Nu sunt eligibile investitiile localizate in teritoriul acoperit de ITI Delta Dunarii
  • Nu sunt eligibile investitiile localizate in regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov
  • Investitiile care vizeaza clasa CAEN 8690 – „Alte activitati referitoare la sanatatea umana” sunt eligibile doar daca sunt implementate intr-o statiune balneoclimaterica
  • Solicitantul detine dreptul de folosire asupra imobilului la momentul depunerii cererii de finantare:
  • Pentru investitii care includ lucrari de constructii: drept de proprietate privata, drept de concesiune sau drept de superficie, incheiat la notar si valabil pe o perioada de 11 ani

Pentru invesitii care includ doar servicii si / sau dotari si lucrari de constructie ce nu se supun autorizarii: drept de proprietate privata, drept de concesiune, drept de superficie, drept de uzufruct, contract de comodat / inchiriere, incheiat la notar, valabil pe o perioada de minim 6 ani si inscris la Oficiul Cadastral

Valoarea Finantarii Nerambursabile

Valoare eligibila a proiectului trebuie sa fie cuprinsa intre minimum 25.000 euro si maximum 200.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la depunerea cererii de finantare.

Contributia programului la finantarea unei investitii este de maximum 90% din valoarea eligibila a investitiei, in limita plafonului de minimis. Contributia solicitantului la finantarea investitiei trebuie sa fie de minimum 10% din valoarea eligibila a investitiei. Valoarea eligibila a investitiei reprezinta suma cheltuielilor eligibile incluse in proiect.

cONTACT

Prin trimiterea datelor din formularul de contact va dati acordul pentru utilizarea acestora in scopul contactarii cu privire la situatia mentionata.

Bd. Mamaia, Nr. 186
0241 611 353
contact@cttc.ro